Naast de bronboringen ten behoeve van aardwarmtesystemen of brandputten kunt u bij ons ook terecht voor de realisatie van een waterbron. Denk hierbij aan een waterbron voor beregening, maar ook voor drinkwater.
Vaak moet het grondwater behandeld worden alvorens dit geschikt is voor dierlijke en/of menselijke consumptie en is een waterbehandelingssysteem met verschillende filters en een ontijzeringsinstallatie nodig. Wij beschikken over partners die dit voor u kunnen realiseren.

Naar boven