Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater; en ze hebben een zeer hoog rendement. Daardoor gebruiken warmtepompsystemen weinig tot geen fossiele brandstof en veroorzaken ze weinig milieubelasting. Verwarmen en water verwarmen in huis met een warmtepomp heet daarom duurzaam.

‚Ä®Elektrische warmtepompen voor huishoudens gebruiken wel elektriciteit, maar de totale hoeveelheid energie die een warmtepomp gebruikt, is veel minder dan die van een gasgestookte hr-ketel. Dat blijkt ook uit de CO2-uitstoot: een combiwarmtepomp veroorzaakt jaarlijks (door stroomgebruik) zo'n 1.200 tot 1.600 kilogram CO2-uitstoot, terwijl een gemiddeld huishouden met verwarming en warm water op gas 2.800 kg CO2 uitstoot.‚Ä®De oorzaak van dat milieuvoordeel is dat de belangrijkste warmtebron niet de fossiele brandstof gas is, maar warmte uit de omgeving: grondwater, lucht en bodem.

Elektriciteit nodig voor rondpompen warmte

De stroom is nodig voor de pomp. Een warmtepomp werkt als een omgekeerde koelkast. Een koelkast koelt doordat die warmte verzamelt uit de lucht in de koelkast, en die warmte afgeeft aan de lucht buiten de koelkast. Een warmtepomp verzamelt warmte buiten (uit buitenlucht, de bodem of het grondwater) en geeft die binnen af; de warmte wordt afgegeven aan leidingwater die wordt rondgepompt naar lagetemperatuur-radiatoren, vloer- of wandverwarming.

Naar boven