Een open bronsysteem is een systeem waarbij er twee waterbronnen worden aangelegd. De ene bron is de pompbron; deze voert opgepompt grondwater aan naar de warmtepomp. De warmtepomp onttrekt de temperatuur van het grondwater en het grondwater wordt (nu dus kouder) via een infiltratiebron weer terug in de grond gebracht.
Het zijn vaak grote systemen die met open bronsystemen werken. Hiermee is gemakkelijker meer verwarmingscapaciteit te behalen.

Nadeel van dit systeem is dat het op den duur onderhoud vraagt, bijvoorbeeld in de vorm van vervanging van de bronpomp of het af en toe schoonmaken van de filters.

 

Naar boven