• Laat u vooraf informeren: raadpleeg een specialist of adviseur in duurzame energie zoals BOMAR voor advies over de mogelijkheden om een warmtepomp en lage temperatuur verwarming in uw woning aan te leggen.
  • Onderzoek of u een vergunning nodig heeft bij plaatsing luchtwarmtewisselaar aan buitenzijde van de woning of voor het aanleggen van een bronsysteem.
  • Neem contact op met BOMAR voor een offerte gebaseerd op uw eisen en wensen.
  • Laat het complete systeem (bron, warmtepomp, afgifte, regeling en ventilatie) door één partij ontwerpen en uitvoeren. BOMAR is daarbij uw aardwarmte partner. U ontvangt na oplevering een duidelijke handleiding met beschrijving van de systeemeigenschappen, waaronder de broneigenschappen.
  • Houdt bij of de warmtepomp niet meer stroom verbruikt dan vooraf is berekend. Mocht er vaak elektrische bijverwarming plaatsvinden, dan valt dit snel op en kunt u de installateur de oorzaak laten opsporen en om maatregelen vragen.
  • BOMAR biedt u standaard garanties en sluit graag een onderhoudscontract met u af.
  • Bij oplevering controleren wij of alle systemen goed werken.
Naar boven