Warmte uit de aardbodem is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming onder meer in nieuwbouwhuizen. Eigenlijk houden we ons dus bezig met bodemwarmte.

Aardwarmte is de verzamelnaam geworden voor alle warmte waarbij de aarde als warmtebron dient. Aardwarmte en bodemwarmte zijn milieuvriendelijke alternatieven voor het stoken van gas en kolen. Want het gebruik van aard- en bodemwarmte zorgt nauwelijks voor vervuiling en uitstoot van CO2 Een ander milieuvoordeel is dat aardwarmte en bodemwarmte nooit op raken, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.

  • Bodemwarmte halen we tot 150 meter diepte uit de bodem, en wordt gebruikt voor verwarming van woningen, gebouwen en bijvoorbeeld kassen.
  • Het water in de aardbodem op 20 tot 300 meter diepte is geschikt voor warmte-uitwisseling: we kunnen het oppompen, vervolgens warmte erin stoppen (in de zomer) of eruit halen (in de winter) en dan weer terugpompen. Ook dit heet bodemwarmte.
  • Op zeer grote diepte (vanaf 500 meter) zit bruikbare aardwarmte. IJsland gebruikt deze voor verwarming.
  • Aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde. Bodemwarmte is afkomstig van de zon.

grondboringWij bieden twee verschillende soorten verticale bodemsystemen aan: Open- en gesloten bronsystemen. De keuze voor het ene of het andere systeem is afhankelijk van een aantal aspecten. Zo moet o.a. gekeken worden naar het aantal kW (=kiloWatt) aan vermogen dat nodig is, de grootte van het terrein waar het bodemsysteem moet worden geplaatst en welke warmtepomp wordt toegepast.

Al onze bodemsystemen worden standaard berekend conform de Nederlandse voorschriften op dit gebied. Deze zijn vastgelegd in de ISSO 73. Berekeningen volgens deze normering zorgen voor het hoogste rendement van uw aardwarmtesysteem.

Wat is een open bronsysteem?
Wat is een gesloten bronsysteem?

Het gesloten bronsysteem bestaat uit, vaak meerdere, lussen van thyleenbuis die door BOMAR Aardwarmte verticaal worden ingebracht. Deze lussen zijn tot ruim 150 meter diep aan te brengen door middel van verticale grondboringen.

Het aantal lussen en de lengte daarvan worden bepaald door de berekeningen vóór de uitvoering van het bodemsysteem. Als het systeem klaar is, stroomt er een mengsel van glycol en water door de lussen. Dit mengsel neemt de temperatuur aan van het grondwater. In de warmtepomp in het huis wordt deze aan het grondwater onttrokken temperatuur, elektrisch opgewarmd tot de gewenste kamertemperatuur.
Het grote voordeel van een gesloten bronsysteem is dat het onderhoudsvrij is!

Een open bronsysteem is een systeem waarbij er twee waterbronnen worden aangelegd. De ene bron is de pompbron; deze voert opgepompt grondwater aan naar de warmtepomp. De warmtepomp onttrekt de temperatuur van het grondwater en het grondwater wordt (nu dus kouder) via een infiltratiebron weer terug in de grond gebracht.
Het zijn vaak grote systemen die met open bronsystemen werken. Hiermee is gemakkelijker meer verwarmingscapaciteit te behalen.

Nadeel van dit systeem is dat het op den duur onderhoud vraagt, bijvoorbeeld in de vorm van vervanging van de bronpomp of het af en toe schoonmaken van de filters.

 

Naar boven